Nijmegen
Project

Pilot CTG in eerste lijn leert: de juiste zorg dichtbij de client

  • 10 december 2021
  • 4 minuten

Vanaf 2023 komt er een vergoeding voor het maken van een CTG in de eerste lijn. In de regio Nijmegen hebben veertien verloskundigenpraktijken inmiddels al zes jaar ervaring met deze technologie. Zij werkten mee aan een pilot, die daarna ook een vervolg kreeg in de regio’s Zwolle en Amsterdam. Wat zijn hun ervaringen?