Elke’s Challenge
Verhaal

Elke’s Challenge: Onderzoeken of flexibel gebruik van energie mogelijk is

  • 1 april 2019
  • 5 min

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Waternet wilden weten of rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer op de energiekosten kon besparen door anders om te gaan met de vraag naar en het aanbod van energie.

Elke, technisch consultant bij ICT Group vertelt: “Mijn opdracht was om de waarde van de flexibiliteit in vraag en aanbod van energie vast te stellen. Ik ging daarom eerst langs op de zuivering in Horstermeer. Ik sprak met de procesoperators, bekeek alle processen en de assets. Wat consumeren die? Op basis van het gesprek op de locatie zelf kon ik vaststellen of er überhaupt flexibel gebruik van energie mogelijk is en eventuele ‘quick wins’ identificeren.”

“Het verschuiven van de vraag en aanbod van energie in de tijd is niet altijd en overal mogelijk”, legt Elke uit. “Op een rioolwaterzuivering is het bijvoorbeeld niet wenselijk om het zuiveringsproces te onderbreken of om alleen maar te zuiveren als de zon schijnt. Horstermeer bleek te beschikken over WKK-centrales waarin biogas dat op de zuivering is opgewekt wordt omgezet naar elektriciteit. Deze warmtekrachtkoppelingen bieden veel potentie. Een WKK-centrale kan namelijk warmte en energie produceren die vervolgens naar eigen behoefte kan worden ingezet. AGV / Waternet wist al dat de WKK’s flexibiliteit kunnen bieden, maar in mijn onderzoek kon ik dat verder uitdiepen. Wanneer draait de WKK? Bij welke hoeveelheid biogas slaat hij aan? En als je die hoeveelheid verhoogt, wat gebeurt er dan?”

Besparingsopties

“In de regel zijn er drie manieren om met vraagsturing besparingen te realiseren. Zo kun je processen in de tijd verschuiven om vaker gebruik te maken van een laag energietarief. “Wij noemen deze optie kortweg ‘hooglaag tarief’. Een andere optie is het verdelen van het energieverbruik over de tijd, waardoor er wellicht een aansluiting met minder vermogen op het elektriciteitsnet nodig is, of de variabele kosten van een bestaande netaansluiting kunnen worden verlaagd. In de laatste optie kan de zuivering wellicht energie onafhankelijk gaan opereren door de beschikbare flexibiliteit te gebruiken om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten op de zuivering zelf. Hierbij wordt het gebruik van eigen energieproductie gemaximaliseerd en teruglevering van elektriciteit aan het net geminimaliseerd. Deze laatste variant bleek voor AGV / Waternet economisch het meest interessant. Naast een toename in het eigen verbruik van de duurzame productie resulteert dit namelijk ook nog in een afname van de piekbelasting op het elektriciteitsnetwerk. Dat levert op jaarbasis een behoorlijke besparing op .”

“Op basis van het gesprek op de locatie zelf kon ik vaststellen of er überhaupt flexibel gebruik van energie mogelijk is en eventuele ‘quick wins’ identificeren.”

Investeren

“AGV / Waternet moet nu besluiten of ze in een Energie Management Systeem (EMS) gaan investeren. De realisatie van zo’n systeem zal gebaseerd zijn op ons energieplatform energyNXT. Dit platform biedt de mogelijkheid om het energieverbruik of de energieproductie van alle assets slim in te zetten en op elkaar af te stemmen. Ik werk in meerdere projecten aan verschillende andere toepassingen van energyNXT, waarbij dit platform onder andere wordt ingezet om congestie in het net te voorkomen.”

Consultancy

Elke werkt nu anderhalf jaar bij ICT Group en ze is heel enthousiast over haar werk. “De opdrachten zijn afwisselend. Bij elke nieuwe klant ligt er weer een nieuwe uitdaging. Op dit moment ben ik vooral bezig met data science, maar ik ambieer een functie waarin ik dit meer kan combineren met consultancy. Ik vind het ontzettend leuk om de uitkomsten van een onderzoek te presenteren aan inhoudelijke experts. Tijdens zo’n presentatie wordt direct duidelijk of alles wat je hebt uitgezocht goed wordt begrepen. Bij ICT is er veel ruimte voor groei en het bedrijf biedt ook ondersteuning bij mijn persoonlijke ontwikkeling door onder meer opleidingen aan te bieden.”

Energie-expert

Als het gaat om energie is Elke Klaassen een echte expert. Zij volgde een master Sustainable Energy Technology aan de TU in Eindhoven (TU/e) en promoveerde daarna bij de vakgroep Electrical Energy Systems. Met haar doctorstitel op zak ging ze in eerste instantie aan de slag bij een energiebedrijf waar ze betrokken was bij het op de markt zetten van een nieuw product via een incubatietraject. “Hier kwam ik er na verloop van tijd achter dat ik mezelf breder wilde ontwikkelingen in het IT- en energiedomein.” Meer uitdaging zocht en vond ze vervolgens bij ICT.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

Download

Download Elke's blog.

ELKE’S UITDAGING: Onderzoeken of flexibel gebruik van energie mogelijk is

Meer informatie?

Neem contact op met Jonathan van Oudheusden

Stuur een mail Maak een connectie
Jonathan van Oudheusden