John’s Challenge
Verhaal

John’s Challenge

Beter resultaat door goede samenwerking

  • 14 november 2018
  • 4 min

Dankzij de Spaarndammertunnel is Houthavens een bijzondere, autoluwe plek geworden om te wonen aan het Amsterdamse IJ.

De 800 meter lange tunnel, waarvan 470 meter overdekt, brengt tachtig procent van de dagelijkse 22.000 voertuigbewegingen ondergronds, biedt ruimte voor groen, fiets- en wandelpaden en openbaar vervoer bovengronds en verbindt de nieuwe woonwijk met de stad. De verbinding van de tunneltechnische installaties kwam tot stand dankzij een nogal onverwachte maar succesvolle samenwerking.

Samen verder

Gemeente Amsterdam gunde de complete opdracht voor de bouw van de Spaarndammertunnel aan Max Bögl. De aannemer besteedde op zijn beurt de technische installatie uit aan OSMO, een ervaren Duitse installateur. “Waar beide partijen nooit bij stil hebben gestaan, is dat de wettelijke eisen rondom het ontwerp- en testproces in Nederland anders zijn dan in Duitsland. Dus toen ze er, nog ver vóór de start van de werkzaamheden, achter kwamen dat ze op dit vlak kennis tekort schoten, hebben ze ons benaderd voor advies”, verklaart projectmanager John Voeten de rol van ICT Group in het project.

Meerwaarde

Al snel bleek de expertise van ICT Group ook van meerwaarde op gebied van ontwerpen en programmeren. Voeten: “Je overlegt en helpt elkaar, juist ook als het even niet van een leien dakje gaat. Zo zijn we elkaar gaan versterken, op meerdere vlakken.” Steeds vaker zochten ze de grenzen op van wat mogelijk was, binnen de gestelde kaders en altijd in overleg. “Continu gebruik maken van elkaars expertise. Uiteindelijk heeft dat geleid tot optimale oplossingen. Zoals de mogelijkheid om te voorspellen wanneer een installatie of systeem uitvalt of onderhoud behoeft.” Wat ook zeer werd gewaardeerd, is dat ICT goed heeft gekeken naar welke tests wel en welke niet kritisch zijn. “Met onze ervaring konden we dat goed inschatten. Zo hebben we het totaal aantal tests, aantoonbaar en zonder af te wijken van de eisen die vanuit de Amsterdamse tunnelstandaard aan het project worden gesteld, aanzienlijk verminderd.”

“Als het aan mij ligt, werken we vaker samen. En ook dáár sta ik niet alleen in.”

Meteen aanpakken

Bij het testen heeft ICT gebruik gemaakt van het V-model. “Dit model gaat ervan uit dat je pas naar de volgende fase gaat als de vorige fase is getest en goedgekeurd. Systematisch besteed je aandacht aan ontwikkeling en verificatie. Zaken die niet kloppen, komen vroegtijdig aan het licht en kunnen meteen worden aangepakt.” Een beproefde methode, volgens Voeten. Het meedenken, adviseren en initiëren van optimalisaties, zowel in de ontwerp- als de testfase, heeft het proces versneld en eenvoudiger gemaakt. Daarmee is tijd en geld gewonnen.

In gesprek blijven

De Spaarndammertunnel is in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen. En het resultaat mag er zijn, volgens Voeten. “En daar sta ik niet alleen in, hoor! Dit project is een voorbeeld van wat je met goede samenwerking kunt bereiken. Als je maar met elkaar in gesprek blijft en samen optrekt, is het mogelijk een project als de Spaarndammertunnel op een hoger plan te tillen.”

Meer informatie?

Neem contact op met Jonathan van Oudheusden

Stuur een mail Maak een connectie
Jonathan van Oudheusden