Marten’s Challenge
Verhaal

Marten’s Challenge: Flexibel vermogen leveren als MKB-er? Het kan!

  • 3 december 2018
  • 4 min

Duurzame energie-opwek kent grote pieken en dalen die niet overeenkomen met de pieken en dalen in het gebruik. Daarom wordt het in de toekomst belangrijk om energiegebruik te verschuiven naar momenten waarop veel stroom wordt opgewekt. Op die manier kan de opslag van energie immers beperkt blijven.

We noemen het uitstellen van energieverbruik ook wel het leveren van flexibel vermogen. Dit vermogen kan worden gebruikt om in te spelen op de marktprijzen, het verminderen van pieken op het distributienet, of het leveren van balanceringsvermogen aan TenneT. Onze collega Marten van der Laan legt uit.

Energievraag bundelen

Waar een individueel MKB-bedrijf te weinig energie gebruikt om flexibel vermogen te leveren, kunnen ze in een samenwerkingsverband ineens een aantrekkelijke speler worden. Dat betekent dat de bedrijven hun energievraag moeten bundelen. Dat is bij huishoudens relatief makkelijk, want het aantal apparaten dat energie gebruikt is beperkt: ketels, warmtepompen en hooguit eens een elektrische auto. In de zakelijke markt is het aantal ‘energieslurpers’ veel groter en diverser. Hoe sluit je al die apparaten aan op een platform dat het energiegebruik monitort en kan bijsturen? Dit is zo complex dat bedrijven dit nooit zelf gaan doen.

En dat is waarom ICT Group samen met Engie, Jules Energy, Enexis, New Energy Coalition, TU/e, gemeente Groningen en bedrijvenvereniging Zuid-Oost een consortium oprichtte. Samen onderzoeken deze organisaties manieren om de energietransitie in het MKB aan te jagen. ICT Group levert in dit samenwerkingsverband het platform energyNXT. Dit platform monitort het energiegebruik van alle apparaten die erop worden aangesloten. Als het aanbod van duurzaam opgewekte energie laag is, zorgt energyNXT ervoor dat waar mogelijk het energiegebruik wordt uitgesteld.

“Wij onderzoeken manieren om de energietransitie in het MKB aan te jagen.”

Uitgesteld energiegebruik

Niet ieder proces leent zich goed voor uitgesteld energiegebruik. Een vriescel die normaal op -18 graden Celsius wordt gekoeld kun je, zonder impact op de kwaliteit van de goederen, ook makkelijk koelen tot -22 graden. Het duurt daarna vele uren tot de temperatuur weer is opgelopen tot -18. Maar bij een koelcel voor levensmiddelen werkt dit niet, want die moet tussen de 2 en 4 graden blijven. Op het moment dat de deur van de cel open gaat, wordt hij direct een paar tienden van een graad warmer. Het is onmogelijk om dan te zeggen: de energieprijs is hoog, laten we nog maar even wachten met bijkoelen. Van sommige processen is op voorhand duidelijk of ze zich wel of niet lenen voor uitgesteld energiegebruik, bij andere is dat lastiger in te schatten. Daarom is één van de doelen van de proef om hier meer gevoel bij te krijgen. We starten de proef met zes organisaties die in heel verschillende sectoren opereren, van een vrieshuis en een groothandel in elektrisch transport tot een kantoor en een school. Ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe hoog de besparingen gaan zijn die zij kunnen behalen. We weten het binnenkort, want de proef gaat nu van start.

Duurzaam opgewekte energie onderling uitwisselen

Een ander onderdeel van dit project is Wasaweg Energieneutraal. Daarbij wisselen dertig bedrijven aan de Wasaweg onderling hun zelf opgewekte energie uit. Met het energyNXT platform bepalen wij welke bedrijven op een bepaald moment energie over hebben en aan wie zij dat het best kunnen leveren. Voor bedrijven die nog niet zelf duurzame energie opwekken of die uitbreiding van hun zonnepanelen of de aanschaf van een batterij overwegen, maakt ICT Group met een virtuele opstelling en een dashboard real-time inzichtelijk hoe het energieverbruik zou veranderen. Ze zien bij zonnig weer dat hun virtuele batterij zich oplaadt met energie van de virtuele zonnepanelen. Op die manier ondervinden de bedrijven aan den lijve wat de energietransitie voor hen zou kunnen betekenen.

ICT Group levert in dit samenwerkingsverband het platform energyNXT. Dit platform monitort het energiegebruik van alle apparaten die erop worden aangesloten. Als het aanbod van duurzaam opgewekte energie laag is, zorgt energyNXT ervoor dat waar mogelijk het energiegebruik wordt uitgesteld.

Meer informatie?

Neem contact op met Jiska Günthardt

Stuur een mail Maak een connectie
Jiska Gunthardt recruiter ICT Group