Remco
Verhaal

Met de nieuwste technologie ons land beschermen tegen klimaatinvloeden

Technical project leader bij ICT Netherlands

  • 23 september 2021
  • 4 minuten

Remco Kramers werkt al bijna 15 jaar bij ICT Water & Infra. In die tijd zag hij het werk sterk veranderen.

“Vroeger ontwierp je met een klein team de bediening van één brug, pomp of sluis. Als er in een gebied bijvoorbeeld 250 gemalen waren, dan installeerde je de software vervolgens 250 keer. Vandaag de dag is de uitrol veel eenvoudiger, want die is vrijwel volledig geautomatiseerd. Maar de complexiteit aan de ontwerpkant is vele malen hoger. Alles hangt met alles samen: er zijn tientallen interfaces naar andere systemen, assets zijn op afstand bedienbaar en security is een topprioriteit geworden. Dat betekent dat wij samenwerken in veel grotere multifunctionele teams en daarnaast veelvuldig expertise inschakelen van andere businessunits binnen ICT. Het is een ontzettend dynamische wereld.”

ICT Water & Infra levert ICT-oplossingen voor systemen die Nederland veilig, droog en toegankelijk houden. Door klimaatverandering zijn de uitdagingen op dit gebied steeds groter. Bovendien zijn die uitdagingen in ieder gebied anders, vertelt Remco. Daardoor kun je soms wel voortborduren op eerder ontwikkelde systemen, maar je kunt ze nooit een-op-een overnemen. Hij geeft een voorbeeld: “Tien jaar geleden hebben we alle gemalen van het hoogheemraadschap Delfland opnieuw geautomatiseerd. We hebben in dat project dingen gedaan die nog nooit eerder waren gedaan. Eén daarvan was het koppelen van GIS aan SCADA zodat je meteen kunt zien wat de status van de polder is. De toen ontworpen architectuur is nog altijd state-of-the-art. Momenteel doen we bij waterschap Hollandse Delta een soortgelijk vervangingstraject. Maar ondanks hergebruik van die architectuur moeten we alles opnieuw uitdenken.”

Je doet bij Water & Infra veel meer dan programmeren. Je maakt dus echt de vertaalslag van de echte wereld naar technologie.

Remco Kramers
Technical Project Leader bij ICT Netherlands
Remco

Scaling technologie voor SCADA

Dat moet enerzijds omdat er technologisch natuurlijk sprongen zijn gemaakt. Remco: “Voor het project bij Hollandse Delta hebben we het bijvoorbeeld voor het eerst mogelijk gemaakt om SCADA-informatie te schalen naar ieder soort scherm: laptop, tablet, smartphone. Voorheen moest je de software drie keer ontwikkelen om dat mogelijk te maken. Wij hebben scaling-technologie voor SCADA bedacht waardoor je het nog maar één keer hoeft te ontwikkelen en op iedere schermresolutie kunt presenteren.”

Anderzijds moet alles opnieuw worden uitgedacht omdat de uitdagingen in de Hollandse Delta op een heel ander gebied liggen dan in het Delfland. “Het Delfland is een kassengebied. Daar heb je snel problemen bij grote neerslaghoeveelheden omdat het water niet in de grond kan wegzakken. Als het waterschap weet dat er een groot regengebied aankomt, dan laten ze het water uit de sloten lopen om het regenwater te kunnen opvangen. In de Hoeksche Waard en omgeving – het waterschap Hollandse Delta – is neerslag geen enkel probleem, maar verzilting wel. Daar probeer je het zoute zeewater tegen te houden. Dat betekent dat we bij de automatisering van de gemalen wel kunnen voortborduren op de eerder ontwikkelde architectuur, maar de inrichting van het systeem is totaal anders.”

Combinatie van technologische kennis en domeinkennis

Inmiddels heeft Remco veel domeinkennis. Dat maakt zijn werk ook zo leuk, zegt hij. “Je doet bij Water & Infra veel meer dan programmeren. Je werkt samen met de klant het probleem tot op het kleinste detailniveau uit en bedenkt hoe je technologie kunt inzetten om de uitdagingen te tackelen. Je maakt dus echt de vertaalslag van de echte wereld naar technologie.”

Het is uitdagend om daarbij steeds de nieuwste technieken in te zetten, terwijl je tegelijkertijd te maken hebt met veel oude systemen waar je mee moet koppelen.

“SCADA is nu eenmaal oude techniek, maar wel techniek die je overal in de operationele technologie tegenkomt.

Tegelijkertijd heb je veel nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld de HoloLens. Het is leuk om die werelden bij elkaar te brengen. Om na te denken over hoe je de data uit de SCADA-systemen op innovatieve en interactieve manier kunt presenteren.”

3D-visualisatie

“We hebben laatst binnen ICT een PoC gebouwd waarin je in 3D binnen in een gedeelte van een zuivering kunt rondlopen en ziet hoe het water door de verschillende installaties stroomt”, vertelt Remco. “Iemand kan op afstand via zijn laptop meekijken. Je kunt alle instellingen aanpassen, storingen verhelpen et cetera. Heel cool.”

Wat het extra uitdagend maakt is dat Remco en zijn team bij de ontwikkeling van de software al moeten nadenken over het feit dat ICT Group het vaak ook 15 jaar moet onderhouden. “Je moet dus heel ver vooruitkijken, zonder dat je weet hoe de toekomst eruitziet. Bij het opbouwen van een bibliotheek met je daarom met alle toekomstscenario’s rekening houden. Daar komt bij: hoe moeilijker wij de software ontwerpen, hoe lastiger het is te onderhouden. Het is dus de kunst om iets wat heel complex is, zo eenvoudig mogelijk te bouwen.”

Rekening houden met cyberdreigingen

Een ander terrein waarop de ontwikkelingen snel gaan, is cybersecurity. Tegenwoordig staan in een bestek wel 50 eisen die alleen maar betrekking hebben op security. En dat is nodig ook, zegt Remco. “Als bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie plat komt te liggen door een ransomware-aanval, duurt het niet heel lang voordat niemand in dat gebied meer naar het toilet kan en voor er geen water meer uit de kraan komt. Of neem bijvoorbeeld de Botlekbrug, waar ik als lid van een groter team de automatisering voor heb ontworpen. Het leeuwendeel van de logistieke transporten vanaf de Rotterdamse haven gaan over de brug (weg en spoor) of juist onder de brug door (scheepvaart). Als de brug door een storing of een hack niet open of juist niet dicht kan, is de schade meteen gigantisch. Je hebt gezien wat voor schade één vastgelopen boot in het Suezkanaal kan veroorzaken. Dat is hier ook het geval, want de Botlekbrug is en gaat over één van de belangrijkste verbindingen vanaf de Rotterdamse haven naar het achterland.”

Net een escape room, maar dan in het groot

Die grote impact van zijn werk en de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt, ziet Remco niet als belastend, maar als uitdagend. “Je doet het altijd met een team. Vanwege de toegenomen complexiteit wordt dat team steeds groter. Dat is leuk. Je werkt samen aan een hele grote puzzel en moet toekomstgericht denken. Bij ieder project moet je die puzzel weer opnieuw leggen.” Remco hoeft in zijn vrije tijd dan ook niet zo nodig naar een escape room. “Nee joh, wat je in een escape room in het klein doet, doe ik de hele dag in het groot en ‘om het echie’. Dat maakt mijn werk zo ontzettend leuk en spannend.”