Team
Verhaal

Een bevlogen drie-eenheid met hart voor de collega’s

De operations managers van de unit Water, Infra en Energie

  • 27 juni 2024
  • 5 minuten

Michèl Manders, Ellen Fijnvandraat en Matti van Hille vervullen de functie van operations manager (OM’er) bij de unit Water, Infra en Energie. 
 

ICT Group hecht veel belang aan het werk dat OM’ers doen, daarin is het bedrijf behoorlijk uniek. Vol enthousiasme vertellen Michèl, Ellen en Matti over hun dagelijkse werk, dat voor hen vooral draait om het welbevinden en de professionele en persoonlijke ontwikkeling van hun collega’s. Ze vormen, hoe verschillend ze ook zijn door hun achtergrond en persoonlijke invulling, een bevlogen drie-eenheid met hart voor de collega’s. “Dat wij zoveel energie en tijd besteden aan het welbevinden en de ontwikkeling van medewerkers - als organisatie, als unit en als mens - is voor mij niet meer dan logisch”, zegt Matti. “Maar als je er goed naar kijkt, is de functie van OM’er best wel bijzonder. Er zitten drie belangrijke elementen in”, legt hij uit. “Ten eerste is er de HRM-verantwoordelijkheid. Als OM’er faciliteer je een x-aantal collega’s, zodat ze hun werk goed kunnen doen.” 

Michèl voegt daaraan toe: “Wij zijn er om te zorgen dat de collega’s waar wij verantwoordelijk voor zijn lekker in hun vel zitten en optimaal hun werk kunnen doen, zowel in een eigen project van de unit als extern. Dat betekent dat ze de juiste opleiding en kwaliteiten hebben en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, maar bovenal dat ze zich senang voelen.”

Zorgdragen voor interessant en passend werk is de tweede belangrijke taak van de OM’ers. Daarom vervullen ze tevens de functie van accountmanager. Tot slot zijn alle drie de OM’ers onderdeel van het managementteam van de unit. “Dat maakt ons mede-verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de totale unit binnen ICT Group”, zegt Matti. Ellen vult aan: “Juist door de combinatie van eerdergenoemde taken en verantwoordelijkheden kijken we als OM’ers naar de strategie in relatie tot de inzetbaarheid van iedereen binnen de unit en de wendbaarheid van onze mensen in de toekomst.”

"Wij zijn er om te zorgen dat de collega’s waar wij verantwoordelijk voor zijn lekker in hun vel zitten"

Hecht team

Gedrieën vormen ze een hecht team. “Onze achtergronden verschillen, waardoor we andere accenten leggen in onze functie van OM’er”, legt Matti uit. “Dat maakt dat we juist ook gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten, waardoor we elkaar aanvullen. Daar hebben de collega’s waar we ons aan verbonden hebben ook weer profijt van.” Bij de verdeling van medewerkers over de drie OM’ers bij de unit Water, Infra en Energie wordt niet alleen gekeken naar welke medewerker bij welke OM’er past, maar speelt bijvoorbeeld ook de locatie een rol. 

Michèl is OM’er sinds begin 2018. “Ik werkte nog maar kort bij ICT Group toen deze functie op mijn pad kwam. Mijn achtergrond is technisch-inhoudelijk, ik heb hetzelfde werk gedaan als de collega’s voor wie ik nu werk. Daarom leg ik het accent wat meer op de technisch-projectmatige kant. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat ik bij tenders betrokken ben. Ik ben er als OM’er vooral voor collega’s die aan projecten werken. Ze vragen mij vooral om inhoudelijke steun.”

“We krijgen terug dat mensen zich door ons gehoord en gezien voelen”

Ellen Fijnvandraat
Operations Manager bij ICT Group
Ellen

Toegevoegde waarde

Van de drie OM’ers is Ellen als laatste binnengekomen bij ICT Group. Haar achtergrond ligt in de people lead/HRM. Inmiddels werkt ze anderhalf jaar als OM’er. “Ik vind het interessant om te kijken welke toegevoegde waarde ik kan leveren voor mensen. Mijn doel is dat collega’s blij zijn met zichzelf en het werk dat ze doen. Dat ze kunnen groeien daarin, zodat ze een nog beter resultaat kunnen neerzetten voor de klant, voor hun eigen ontwikkeling en die van de unit op korte en langere termijn”, legt ze uit. 

“De ontwikkeling van mensen stond in al mijn vorige functies centraal. Als senior business coach, strategisch accountmanager en als peoplelead kwamen dezelfde drieluik van elementen naar voren. Voor de specialistische technische kennis kunnen we bij Michel terecht”, lacht ze.

Matti is vijf jaar werkzaam bij ICT Group. Hij is psycholoog en was eerder vooral actief op het vlak van management development, coaching, training en assessments. “De functie sprak me direct aan, mede door de mensgerichte en veelzijdige rol binnen de unit”, vertelt hij. Voor Matti is bezig zijn met de ontwikkeling van collega’s in combinatie met werken aan een strategische toekomstvisie voor de hele unit aantrekkelijk. “Onze collega’s hebben zeker niet het idee dat ze hier zijn om uren te maken. We zien ze als persoon, waar we ons als OM’er betrokken bij voelen en hard voor maken. Andersom maakt dat de collega’s ook veel meer betrokken bij de unit, ervaren we. Daardoor hebben we overigens ook weinig verloop.”

Anticiperen

“We krijgen terug dat mensen zich door ons gehoord en gezien voelen”, zegt Ellen. “Ja, dan presteer je ook beter en heb je meer hart voor de zaak.”Matti vervolgt: “Juist doordat we zoveel oog hebben voor het welbevinden van onze collega’s, hebben we ook in de gaten wanneer het minder gaat. Het is niet enkel faciliteren. We voelen ons verantwoordelijk. Dus als het nodig is, breken we een lans voor ze. Je begeleidt mensen intensief, waardoor je ook kunt anticiperen. Wanneer wij zien dat collega’s (te) veel hooi op hun vork nemen gaan we het gesprek aan en zoeken we samen naar oplossingen”

Meer informatie?

Neem contact op met onze recruiter, Petra de Graaf

Stuur een mail Maak een connectie
Petra de Graaf recruiter ICT Group