Roel de Backer is director Industry en Infra bij ICT Group. Hij is bijzonder trots op de (her)verkiezing van ICT Group als Best Digital Transformer of the Year in de categorie Software, Development & Platforms/Enablers-Overall. Wat betekent digitale transformatie voor ICT Group en haar klanten?

"Wij kennen de business van onze klanten. Dat onderscheid maakt ons opnieuw Best Digital Transformer van het jaar"

“Dat het snel gaat in de markt mag een understatement zijn, maar het is wel waar. Tussen de 1e industriële revolutie (18e eeuw), de 2e technologische revolutie (19e eeuw) en de 3e digitale revolutie (20e eeuw) zat iedere keer zo’n 100 jaar. De 4e revolutie kwam veel sneller (begin 21e eeuw) en de 5e komt er al aan: de stap naar volledig geautomatiseerde processen die zelf intelligente beslissingen nemen op basis van data die ze zelf verzamelen. Voor onze klanten is vooral van belang wat dit betekent voor hun business en voor de wereld waarin ze opereren. Het is onze rol om hen daarbij zo goed mogelijk te helpen met als doel de business continuity en operational excellence te verbeteren. Juist deze verkiezing laat zien dat we niet alleen technologisch voorop lopen, maar ook dat we de business van onze klanten kennen en begrijpen. We weten tot in detail wat zich afspeelt op de werkvloer, welke industriële processen nodig zijn en hoe welke equipment moet worden aangestuurd.

Voedingsbodem voor de digitale transformatie

“Digitale transformatie speelt hierin een enorme rol, maar ik wil benadrukken dat het geen doel op zich is. In feite spreken we over industrial lifecycle management. Het gaat om inzichten waarmee we processen op korte en lange termijn kunnen optimaliseren, de kwaliteit van producten kunnen verbeteren en kostenefficiency kunnen bewerkstelligen. We beschikken nu niet alleen over de juiste data, onze data scientists en business analisten kunnen die ook vertalen naar relevante inzichten, bijvoorbeeld om het energieverbruik te verlagen, afvalstromen te verkleinen. Nog niet alle (grote) bedrijven zijn daar aan toe, soms is het investeringsklimaat nog wat behoudend, maar je ziet wel dat ze er volop over nadenken. Ik verwacht wel een versnelling in dit proces. Wij willen daarin een voortrekkersrol vervullen en met klanten meedenken. De best practices die wij nu al ontwikkelen zijn de voedingsbodem voor de digitale transformatie van de komende 5 jaar.”

De verkiezing tot Best Digital Transformer of the Year zie ik dan ook als een gezamenlijk succes van iedereen binnen ICT Groep en onze klanten en partners. We zullen blijven innoveren, investeren in kennis en nieuwe initiatieven ontplooien.

Roel de Backer
Directeur Industrie en Infra
Roel de Backer

De brug tussen het klantdomein en technologie

“Vergelijk het met de elektrische auto. Tien jaar geleden was Tesla de enige, de pionier, nu zie je dat de grote automerken sterk terugkomen, waardoor de voorsprong steeds kleiner wordt. Tien jaar geleden ‘droomden’ we ook nog van een autonome fabriek. Nu is het praktijk aan het worden. MES voor de industriële automatisering en WMS voor de warehouses nemen een enorme vlucht. Mede door de krapte op de arbeidsmarkt en de vraag naar duurzame producten neemt de druk op de efficiency enorm toe. En daarvoor is het belangrijk dat we de klantdomeinen in sectoren als industrie en infra zo goed kennen. Om succesvol te kunnen zijn, moeten wij in het hart van de operationele processen van onze klanten zitten en daar zitten we ook. Cyber security speelt daarbij ook een grote rol. De security van OT-assets is complex en ingrijpend omdat zowat elke sensor met internet verbonden is en dus een potentiële toegangspoort vormt voor cyber aanvallen. Onze afdeling cyber security heeft daar de focus op. Veel IT-partijen missen die kennis.”

De award is het bewijs van succesvolle co-ontwikkeling

“Digitale transformatie, 4.0, 5.0, of hoe je het ook noemt, wij zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van de realisatie. De vragen van klanten worden groter, projecten complexer, afhankelijkheden en kwetsbaarheden nemen toe. Tegelijk zijn de technologische mogelijkheden enorm en beschikken we over oneindig veel data. Onze expertgroepen Industriële data werken nauw samen met klanten en partners. Co-ontwikkeling is cruciaal, we moeten van elkaar leren en het met elkaar doen. De verkiezing tot Best Digital Transformer of the Year zie ik dan ook als een gezamenlijk succes van iedereen binnen ICT Groep en onze klanten en partners. We zullen blijven innoveren, investeren in kennis en nieuwe initiatieven ontplooien. Zo maken we de wereld elke dag een beetje beter, slimmer en duurzamer.”

Wil jij ook komen werken bij de best digital transformer 2022 én 2023?


Kijk hier voor alle vacatures