Cyber security
Verhaal

Waarom werken aan Cyber security in OT?

  • 24 januari 2022
  • 5 minuten

Als ICT Group voeren wij dagelijks projecten uit binnen de Operationele Technologie, een omgeving die er toe doet!

Dankzij onze dienstverlening kunnen schepen hun ladingen kwijt, kun je door de aanwezigheid van diverse safety-systemen veilig door een tunnel rijden, heb je een toetje bij het avondeten en houden we droge voeten in grote delen van het land. Kortom, iedereen komt dagelijks in contact met de diensten die wij vanuit ICT Group leveren.

Wat is er nou zo mooi aan Cybersecurity binnen de OT? Operationele Technologie bevat toch veel “oude meuk”? Dat klopt, de OT bestaat uit veel verouderde legacy systemen. Desondanks worden deze oudere systemen door de ontwikkeling van Industry 4.0 connected en slim gemaakt. Industry 4.0 zorgt ervoor dat de OT druk bezig is een belangrijke inhaalslag te maken met de IT omgeving, en zelfs op sommige gebieden de technische versnelling van de IT voorbij te streven.

Binnen Industry 4.0 worden aan de systemen binnen een fabriek diverse (IoT) sensoren gekoppeld die bijvoorbeeld de trillingen van een pomp in de gaten kunnen houden. Op het moment dat er door slijtage een bepaalde onbalans in die pomp komt, zal dat zichtbaar worden in het trillingspatroon. Dit trillingspatroon wordt door de sensoren opgepakt en naar een cloud-based back-end-systeem gestuurd waar het verwerkt wordt. Op basis van deze verwerking worden al dan niet geautomatiseerd bepaalde instructies teruggestuurd naar de machine waardoor de onbalans verholpen wordt. Dit is geweldig voor de beschikbaarheid van een dergelijk systeem, aangezien dure onderhoudswindows hierdoor beperkt kunnen worden. Dankzij deze Industry 4.0 ontwikkeling, en de toevoeging van IoT aan de fabriek wordt een belangrijke kwetsbaarheid blootgelegd.

De machines binnen een OT omgeving gaan dus al enkele jaren mee. In sommige gevallen stammen deze nog uit de tijd dat Cybersecurity geen issue was, omdat die fabrieken niet aan het internet waren gekoppeld. Deze systemen zijn “unsecure by default”. Door de toepassing van IoT binnen de OT omgeving, zie je dat steeds meer onderdelen van een fabriek aan het internet worden gekoppeld. Immers, de sensoren zullen op de één of andere manier hun data kwijt moeten. De uitdaging hierbij is hoe je er aan de ene kant ervoor zorgt dat de sensoren hun data wél kwijt kunnen, maar er daarnaast voor kunt zorgen dat de  “unsecure by default” systemen op een juiste manier beschermd worden tegen de buitenwereld. Dit vergt creativiteit en een goed stuk pragmatisme.

Security binnen de IT omgeving is redelijk uitgekristalliseerd. Juist binnen de OT omgeving kun je als Cybersecurity expert hét verschil maken.